Szczegóły zasad polityki bezpieczeństwa

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CELERBIT z siedzibą w Warszawa, e-mail: biuro[at]celerbit.pl.
  • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro[at]celerbit.pl.
  • Dane będą przetwarzane wyłacznie wtedy gdy są konieczne do zawarcia i realizowania umów z klientami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  • Dane będą przetwarzane przez firmy współpracujące z CELERBIT w zakresie świadczonych usług, wyłącznie wtedy gdy są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z podpisanych z klientami umów.
  • Firma CELERBIT nikomu nie udostępnia i nie przetwarza w żaden inny sposób Pani/Pana danych osobowych.
  • Dane będą przechowywane przez okres trwania zawartych umów.
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Prawo do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/